Agencija Prime Communications, dnevni list „Dnevni list“, 11.03.2014.

Štampa

11.03.2014.

AGENCIJA PRIME COMMUNICATIONS - dnevni list "DNEVNI LIST"

ŽALBENIK:

Agencija Prime Communications

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

dnevni list „Dnevni list“

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

 "Istraga o pranju novca ili udar na Igora Radojičića?"

DATUM OBJAVE:

09.03.2014. godine

Vijeću za tisak u BiH i redakciji lista "Dnevni list" upućen zahtjev za ispravkom netačnih navoda objavljenih 09.03.2014. godine, u tekstu pod naslovom "Istraga o pranju novca ili udar na Igora Radojičića?".
 
ISHOD:
 
Samoregulacija:  Posredovanjem Vijeća za tisak u BiH,  ispravka objavljena u listu "Dnevni list" 18.03.2014. godine pod naslovom "Neistinito nas optužuju s ciljem diskreditiranja najveće i najreferentnije PR agencije".