Ministarstvo obrane BiH - dnevni list "Dnevni list", 23.08.2016. godine

Štampa

23.08.2016.

MINISTARSTVO OBRANE BIH - dnevni list "DNEVNI LIST"

ŽALBENIK:

Ministarstvo obrane BiH

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Dnevni list "Dnevni list"

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Visokopozicionirani na telefone i putovanja potroše koliko vojska za hranu“

DATUM OBJAVE:

23.08.2016.

Demanti Ministarstva obrane BiH povodom teksta „Visokopozicionirani na telefone i putovanja potroše koliko vojska za hranu“, objavljenog 23.08.2016. g. u listu "Dnevni list".

ISHOD:

Samoregulacija: Demanti Ministarstva obrane BiH objavljen u listu "Dnevni list" 24.08.2016. godine, pod naslovom "Postignut napredak u odnosu na prethodne godine".