Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Damir Šišić - Dnevna novina “Dnevni list”, 20.11.2019. godine

  20.11.2019. 

  G. DAMIR ŠIŠIĆ - dnevna novina “DNEVNI LIST”

  ŽALBENIK:

  G. Damir Šišić 

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  Dnevna novina “Dnevni list” 

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  „Nepotizmom i korupcijom u smrt“ 

  DATUM OBJAVE:

  06.11.2019.

  Žalba na objavljeni tekst pod naslovom „Nepotizmom i korupcijom u smrt“.   

  ISHOD:

  Žalba se prihvaća: Žalbena komisija Vijeća za tisak BiH utvrdila kršenje Člana 7 – Mogućnost odgovora Kodeksa za tisak i online medije BiH.

  Odluka Žalbene komisije

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.