G. Damir Šišić - Dnevna novina “Dnevni list”, 20.11.2019. godine

Štampa

20.11.2019. 

G. DAMIR ŠIŠIĆ - dnevna novina “DNEVNI LIST”

ŽALBENIK:

G. Damir Šišić 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Dnevna novina “Dnevni list” 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Nepotizmom i korupcijom u smrt“ 

DATUM OBJAVE:

06.11.2019.

Žalba na objavljeni tekst pod naslovom „Nepotizmom i korupcijom u smrt“.   

ISHOD:

Žalba se prihvaća: Žalbena komisija Vijeća za tisak BiH utvrdila kršenje Člana 7 – Mogućnost odgovora Kodeksa za tisak i online medije BiH.

Odluka Žalbene komisije