Gđa Olga Palameta - Dnevni list „Dnevni list“, 29.03.2018. godine

Štampa

29.03.2018. 

GĐA OLGA PALAMETA - Dnevni list „DNEVNI LIST“  

ŽALBENIK:

Gđa Olga Palameta 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Dnevni list „Dnevni list“ 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Mostarac na Rondou dijelio novčanu pomoć umirovljenicima“ 

DATUM OBJAVE:

29.03.2018.

Zahtjev za objavom prigovora. 

ISHOD:

Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za tisak u BiH utvrdila kršenje Članka 5 - Tačnost i fer izvještavanje, Stav 4 i Članka 7 - Mogućnost odgovora Kodeksa za štampu i online medije BiH.