Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Sword Security d.o.o. - dnevni list "Dnevni list", 27.02.2012.

  27.02.2012

  SWORD SECURITY d.o.o. - dnevni list "DNEVNI LIST"

  ŽLBENIK:

  Sword Security d.o.o.

  MEDIJI NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  dnevni list "Dnevni list"

  TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  "Rekonstrukcija Vlade samo je san vrhuške HDZ-a“

  DATUM OBJAVE:

  16.02.2012

  Vijeću za štampu u BiH upućen demanti Agencije za fizičku i tehničku zaštitu lica i objekata Sword Security d.o.o. na tekst „Rekonstrukcija Vlade samo je san vrhuške HDZ-a“ objavljen 16.02.2012. godine u dnevnom listu "Dnevni list". Žalba se odnosi na tekst u kome se "spominje Sword Security d.o.o." odnosno u kome su "objavljeni netačni navodi imenovanog ministra koji na kompromitirajući način, negativnom kontekstu, i bez ikakvih dokaza, pominje Sword Security d.o.o. i Direktora".

  Žalbenik odustao od ulaganja žalbe: Nakon ukazivanja na nedostatke zaprimljenog demantija i upućivanja žalbenika da dopuni demanti sa informacijama za koje smatra da su tačne, žalbenik je odustao od ulaganja žalbe

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.