Sword Security d.o.o. - dnevni list "Dnevni list", 27.02.2012.

Štampa

27.02.2012

SWORD SECURITY d.o.o. - dnevni list "DNEVNI LIST"

ŽLBENIK:

Sword Security d.o.o.

MEDIJI NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

dnevni list "Dnevni list"

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Rekonstrukcija Vlade samo je san vrhuške HDZ-a“

DATUM OBJAVE:

16.02.2012

Vijeću za štampu u BiH upućen demanti Agencije za fizičku i tehničku zaštitu lica i objekata Sword Security d.o.o. na tekst „Rekonstrukcija Vlade samo je san vrhuške HDZ-a“ objavljen 16.02.2012. godine u dnevnom listu "Dnevni list". Žalba se odnosi na tekst u kome se "spominje Sword Security d.o.o." odnosno u kome su "objavljeni netačni navodi imenovanog ministra koji na kompromitirajući način, negativnom kontekstu, i bez ikakvih dokaza, pominje Sword Security d.o.o. i Direktora".

Žalbenik odustao od ulaganja žalbe: Nakon ukazivanja na nedostatke zaprimljenog demantija i upućivanja žalbenika da dopuni demanti sa informacijama za koje smatra da su tačne, žalbenik je odustao od ulaganja žalbe