G. Bože Čulo - dnevni list "Dnevni list", 09.03.2012.

Štampa

09.03.2012

G. BOŽE ČULO - dnevni list "DNEVNI LIST"

ŽALBENIK:

G. Bože Čulo

MEDIJI NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

dnevni list "Dnevni list"

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Tvrdi da nije kriv, pijan pretjecao i skrivio smrt svoje suputnice

DATUM OBJAVE:

04.03.2012.

Vijeću za štampu u BiH upućen demanti g. Bože Čule na tekst „Tvrdi da nije kriv, pijan pretjecao i skrivio smrt svoje suputnice“ objavljen u dnevnom listu "Dnevni list" 04.03.2012. godine.

Samoregulacija: Demanti žalbenika objavljen je u izdanju dnevnog lista "Dnevni list" od 10.03.2012. godine pod naslovom "Nisam kriv za počinjeno kazneno djelo, a ne za nesreću“.