Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Ivan Šušnjar - portal Neznase.ba, 05.07.2011.

  06.07.2011.

  G. IVAN ŠUŠNJAR - portal NEZNASE.BA

  ŽALBENIK:

  G. Ivan Šušnjar, novinar portala Poskok.info

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  Portal Neznase.ba

  TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  Tekst „Kakve su mi sve vucibatine pokušale zagorčati život“

  DATUM OBJAVE:

  05. juli 2011. godine

  Vijeće za štampu u BiH primilo je žalbu g. Ivana Šušnjara, novinara portala Poskok.info, na članak „Kakve su mi sve vucibatine pokušale zagorčati život“, objavljen 05.07.2011. godine na portalu Neznase.ba. Gospodin Šušnjar u dopisu upućenom Vijeću za štampu u BiH, navodi  da se autor teksta objavljenog na portalu Neznase.ba, Emil Karamatić, prema mišljenju žalbenika „služi neutemeljenim napadima bez ikakvih argumenta“.

  ISHOD:

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 01. oktobra 2011. godine u Tesliću, analizirala je tekst na koji se žalba odnosi i ustanovila kršenje Člana 3 – Huškanje, Član 4 – Diskriminacija i Član 10, stav 1 – Osobe optužene za krivična djela Kodeksa za štampu BiH

  Odluka Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.