G. Željko Bajić - dnevni list "Večernje novosti", 12.04.2012.

Štampa

12.04.2011.

ŽELJKO BAJIĆ - dnevni list "VEČERNJE NOVOSTI"

ŽALBENIK:

G. Željko Bajić, novinar BH Radija 1

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

dnevni list „Večernje novosti“

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Tekst Novinarka Balkan radija radi iako je slepa“,

DATUM OBJAVE:

08.04.2012.
Vijeću za štampu u BiH upućena žalba Željka Bajića, novinara BH Radija 1, povodom teksta Novinarka Balkan radija radi iako je slepa“, objavljenog 08.04.2012. u dnevnom listu "Večernje novosti". Žalba upućena povodom načina pisanja o osobi sa invaliditetom.
ISHOD:
Žalba prihvaćena: Prekršen Član 2, Urednička odgovornost, Kodeksa za štampu BiH.
Odluka Žalbene komisije.