Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Odluka Vijeća za štampu - dnevni list "Dnevni list", 15.12.2006.

  15.12.2006.

   

  ODLUKA

  Vijeća za štampu BiH na tekst "Učenica medrese u paklu prostitucije"
  objavljenog u "Dnevnom listu" 01.12.2006.

  Vijeće za štampu BiH je na sjednici održanoj 15. decembra 2006. u Sarajevu razmatralo tekst "Učenica medrese u paklu prostitucije" objavljenog 01.12.2006. u "Dnevnom listu". Povod za razmatranje odnosio se na dovođenje maloljetne osobe u vezu sa prostitucijom, te objavljivanje njenog punog imena i prezimena u tekstu. Vijeće za štampu BiH je donijelo sljedeću odluku:

  Prekršen je Član 11 Kodeksa za štampu BiH -
  Zaštita djece i maloljetnika

  Pojašnjenje odluke:

  Nakon objave teksta "Učenica medrese u paklu prostitucije" u "Dnevnom listu" od 01.12.2006., Vijeću za štampu su se, putem e-maila i telefonskim pozivima, obratile različite organizacije za zaštitu žena i djece, katedre žurnalistike i građani, nezadovoljni načinom na koji je maloljetna osoba tretirana u tekstu. Vijeće nije zaprimilo zvaničnu žalbu, ali je, koristeći svoje ovlasti da samoinicijativno reagira na moguće kršenje Kodeksa za štampu, odlučilo razmotriti članak.

  Vijeće je, nakon razmatranja teksta, zaključilo da postoje elementi kršenja Kodeksa, Član 11 -  Zaštita djece i maloljetnika. Iako je informaciju o nestanku maloljente M.D. iz Mostara uredništvu "Dnevnog lista" uputila majka nestale maloljetnice, "Dnevni list" je imao obavezu zaštititi identitet maloljente osobe, pogotovo kada je riječ samo o sumnjama majke, a ne i o potvrđenim informacijma iz policije, tužilaštva ili suda.

  Vijeće smatra da je redakcijska oprema teksta upitna i poziva uredništvo "Dnevnog lista" na oprez prilikom opremanja tekstova, pogotovo kada je riječ o osjetljivim temama poput maloljetničke delikvencije i sl. Ovo se odnosi na naslov koji je postavljen kao tvrdnja i činjenica, a ne kao upit: «Učenica medrese u paklu prostitucije».

  Ovim povodom, Vijeće za štampu podsjeća uredništvo "Dnevnog lista", ali i sve druge listove i periodična izdanja u BiH, na obavezu poštivanja Člana 11 Kodeksa za štampu BiH - Zaštita djece i maloljetnika : "U tretiranju djece i maloljetnika novinari su dužni krajnje obazrivo postupati, poštujući dobre običaje i Konvenciju o pravima djeteta, polazeći od interesa djeteta. Novinari ne smiju intervjuirati niti fotografirati djecu mlađu od 15 godina, s pitanjima koja se odnose na obitelj djeteta, bez prisustva roditelja ili bez dozvole roditelja ili staratelja. Novinari su dužni zaštititi identitet djeteta u postupcima u kojima je inače isključena javnost. Novine i periodična izdanja oprezno i s odgovornošću smiju identificirati djecu mlađu od 15 godina u slučajevima kada su žrtve krivičnih djela. Novine i periodična izdanja ne smiju ni pod kakvim okolnostima identificirati djecu mlađu od 15 godina koja su umiješana u kriminalne slučajeve kao svjedoci ili optuženi".

  Vijeće za štampu preporučuje uredništvu "Dnevnog lista" objavljivanje ove Odluke u redovnom izdanju lista.

  Predsjedavajući Vijeća,
  Prof.dr. Drago Branković

  Vijeće za štampu BiH

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.