Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Porodica Puvača - dnevni list "Dnevni list", 06.06.2007.

  06.06.2007.

   

  ODLUKA

  BH Vijeća za štampu u slučaju prigovora porodice Puvača na fotografiju objavljenu u dnevnom listu "Dnevni list", 09.05.2007. i dnevnom listu "AS", 10.05.2007.

  Žalbena komisija BH Vijeća za štampu je na sjednici održanoj 06. jula 2007. u Neumu, razmatrala prigovor porodice Puvača na fotografiju objavljenu 09.05.2007. godine u "Dnevnom listu", uz tekst "Ubio se skočivši sa zgrade", te istu fotografiju objavljenu 10.05.2007. godine u dnevnom listu "AS" u rubrici "Foto čitatelj - nagrada 50 KM". Prigovor se odnosi na objavu uznemirujuće fotografije preminulog člana porodice Puvača, snimljene neposredno nakon tragedije, nepokrivenog i u lokvi krvi. Žalbena komisija  je donijela sljedeću odluku:

  PRIGOVOR PORODICE PUVAČA SE PRIHVATA
  Prekršen Član 9 Kodeksa za štampu - Privatnost

  Pojašnjenje odluke: 

  Nakon objave fotografije tragično preminulog člana porodice Puvača u "Dnevnom listu", porodica Puvača je kontaktirala Sekretarijat BH Vijeća za štampu, informišući se o načinu ulaganja prigovora Vijeću za štampu. Zvanični prigovor je zaprimljen 03. jula 2007. godine.
  Podnosioci prigovora navode da je fotografija objavljena "uz neprimjeren i neistinit tekst, bez ikakvog odobrenja, pa čak i bez ikakvog kontaktiranja porodice". Navedeno je da je "…novinarka 'Dnevnog lista', Vesna Leto, i pored upozorenja službenih lica tražila sve prilike da napravi spornu fotografiju". Ista fotografija je objavljena i dan kasnije u dnevnom listu "AS" u rubrici "Foto čitatelj - nagrada 50 KM".
  U prigovoru je, također, naznačeno da porodica ne želi "nikakvu medijaciju, niti pregovore sa pomenutim kućama", već da Žalbena komisija, "u skladu sa svojom praksom i ovlastima, javno ukori i 'prozove' u javnim glasilima pomenute medije zbog kršenja Kodeksa za štampu i novinarske etike".
  Sekretarijat BH Vijeća za štampu je uputio dopis uredništvu "Dnevnog lista", s molbom da Vijeću pošalju pojašnjenje povodom ovoga prigovora. Odgovor redakcije "Dnevnog lista" nije primljen.
  Kontaktiran je, također, glavni i odgovorni urednik lista "AS", g. Faruk Čardžić, koji tvrdi da fotografija objavljena u listu "AS" nije preuzeta iz "Dnevnog lista", već je u pitanju fotografija čitatelja, kao što je i naznačeno u naslovu.

  Razmatrajući ovu žalbu u skladu s profesionalnim stadardima Kodeksa za štampu BiH, Žalbena komisija Vijeća, smatra da su objavljivanjem fotografije tragično preminulog člana porodice Puvača, redakcije listova "Dnevni list" i "AS" prekršile Član 9 Kodeksa za štampu - Privatnost: "Štampa će izbjegavati uplitanje u nečiji privatni život, osim ako to nije potrebno u interesu javnosti. Teme koje uključuju lične tragedije biti će obzirno tretirane, a pogođenim će se ličnostima prići diskretno i sa saosjećanjem".

  Žalbena komisija smatra da mediji, općenito, trebaju s više pažnje izvještavati o tragičnim događajima, vodeći računa da ni na koji način ne povrijede porodice žrtava. Objavljivanje neprimjerenih fotografija, i/li neprovjerenih informacija o tragičnom događaju nije u skladu s profesionalnim standardima Kodeksa za štampu, niti su u interesu javnosti.


  BH Vijeće za štampu preporučuje uredništvima listova "Dnevni list" i "AS"
  objavljivanje ove Odluke u redovnim izdanjima svojih listova


  Predsjedavajuća Žalbene komisije
  Vildana Selimbegović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.