Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Udruženje Q - magazin "Svijet", 20.04.2006.

  20.04.2006.

   

  ODLUKA

  Vijeća-Savjeta za štampu BiH u slučaju prigovora Udruženja Q za promicanje i zaštitu kulture, identiteta i ljudskih prava queer osoba

  na tekst objavljen u magazinu Svijet

  Vijeće-Savjet za štampu BiH je na sjednici održanoj 20. aprila/travnja 2006. u Banja Luci razmatralo prigovor Udruženja Q za promicanje i zaštitu kuture, identiteta i ljudskih prava queer osoba na tekst “Prvo lažno lezbejsko vjenčanje u BiH” objavljen 20.01.2006. u magazinu Svijet. Prigovor se odnosio na popratnu reakciju i način na koji je magazin Svijet rješavao prigovor Udruženja Q . Vijeće za štampu je donijelo slijedeću odluku:

   

  Prigovor nije prihvaćen.

   

  Odluka o mogućem ponovnom objavljivanju demantija i javnog izvinjenja prepušta se uredništvu magazina «Svijet».

   

   

  Pojašnjenje odluke:

  Nakon objave teksta “Prvo lažno lezbejsko vjenčanje u BiH”, Udruženje Q je redakciji magazina Svijet uputilo demanti koji je objavljen 10.02.2006. pod nazivom “Reagovanje”. Objavljujući demanti, uredništvo redakcija magazina Svijet dalo je napomenu: «Zbog činjenice da je demanti duži od objavljenog teksta koji se demantuje objavljujemo ga u skraćenoj verziji, jer predstavlja većim djelom zapravo reklamni materijal, a reklama se u magazinu Svijet plaća”.

  Demanti je objavljen u okviru članka “Bosanski belaj II dio” koji, kao i prethodni tekst, govori o stavovima bosansko-hercegovačkih poznatih ličnosti o istospolnim brakovima.

  Autorica teksta je, nakon reagovanja Udruženja Q, uputila je lično izvinjenje na e-mail adresu Udruženja. Međutim, Udruženju Q zahtjeva javno izvinjenje.

  Nezadovoljni činjenicom da demanti nije objavljen u cijelosti, te da nije upućeno javno izvinjenje zbog “neprofesionalizma i netačnih informacija navedenih u tekstu”, Udruženje Q je prigovor uputilo Vijeću-Savjetu za štampu BiH. U prigovoru je navedeno i da novinarka magazina Svijet nikada nije kontakirala članove Udruženja Q, iako u tekstu stoji podatak da “u Udruženju Q ne žele ni potvrditi niti demantovati novinske tekstove”.

   

  Vijeće-Savjet za štampu smatra da redakcija magazina “Svijet” nije prekršila odredbe Kodeksa za štampu budući da je, u skladu sa odredbom 7 Kodeksa za štampu – Mogućnost odgovora, objavila reagovanje Udruženja Q.

   

  Vijeće-Savjet za štampu prepušta urednicima «Svijeta» odluku da li će ponovno objaviti demati (koji ne smije biti duži od originalnog teksta).

   

  Vijeće-Savjet za štampu prepušta urednicima «Svijeta» odluku o mogućem objavljivanju javnog izvinjenja članovima Udruženja Q.

   

  Vijeće-Savjet za štampu BiH

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.