Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Ministarstvo vanjskih poslova BiH - magazin "Walter", 14.03.2002.

  14.03.2002.
  ODLUKA

  Vijeća za štampu u slučaju žalbe glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova, g. Amera Kapetanovića, (ovlaštenog od strane g. Zlatka Lagumdžije, predsjedavajućeg Vijeća ministara i Ministra vanjskih poslova) na tekstove objavljene u magazinu Walter pod nazivom «Il padrino» i «Narcis i Zlatousti»

   

  Vijeće za štampu BiH je na svojoj sjednici održanoj 14. marta 2002. u Banja Luci u povodu žalbe g. Kapetanovića na tekst objavljen u magazinu Walter donijelo jednoglasno slijedeću odluku:

  Žalba se vraća podnosiocu i publikaciji o kojoj je riječ na dodatnu obradu

  Razlog:

  Vijeće za štampu BiH prihvata i poštuje slobodu urednika da iznosi svoje mišljenje bazirano na anonimnom izvoru čiji identitet ne može ili ne želi otkriti. Istovremeno, Vijeće za štampu prepoznaje činjenicu da iz gore navedenog razloga nije moguće provjeriti istinitost tvrdnji takvih navoda.

  Vijeće za štampu BiH smatra da Ured glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova treba da, u roku ne kasnijem od 15 dana od dana prijema ove odluke, uputi tekst demantija magazinu Walter. Kopiju ovog demantija Ministarstvo treba uputiti i sekretarijatu Vijeća za štampu.

  Vijeće za štampu BiH smatra da je Ured glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova, kojeg je ovlastio g. Zlatko Lagumdžija, od magazina Walter morao tražiti priliku za objavljivanjem demantija a ne zahtjev za izvinjenje.

  Magazin Walter, po prijemu ovog demantija, u roku ne kasnijem od 15 dana, treba da u skladu sa članom 7. Kodeksa za štampu koji predviđa mogućnost odgovora taj demanti i objavi. U slučaju da magazin Walter ne objavi ovako primljeni demanti, Vijeće za štampu će po automatizmu prihvatiti žalbu g. Lagumdžije i o tome donijeti pisanu odluku o kojoj će obavijestiti Ministarstvo vanjskih poslova, magazin Walter i bh javnost.

  Vijeće za štampu želi da podcrta svoju posvećenost riješavanju svih eventualnih nesporazuma i nejasnoća na bazi potpune i tačne dokumentacije, te striktnog poštivanja žalbene procedure.

  Vijeće za štampu

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.