Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Udruženje Q - magazin "Walter", 09.12.2004.

  09.12.2004.

   

   

  ODLUKA

   

  Vijeća za štampu BiH u slučaju žalbe gđice. Svetlane Đurković, predstavnice Udruženja Q za promicanje i zaštitu kulture, identiteta i ljudskih prava queer osoba, na tekstove objavljene u listu Walter

   

  Vijeće za štampu BiH je na sjednici održanoj 09. decembra 2004. u Sarajevu razmatralo žalbu gđice. Svetlane Đurković, predstavnice Udruženja Q za promicanje i zaštitu kulture, identiteta i ljudskih prava queer osoba, na tekstove “Dnevnik revolucije – Sve je puno drogiranih pedera”, “Pederski lobi uzvraća udarac” i “Wanted” objavljene u listu “Walter” 14.09.2004. Žalba se odnosila na uvredljive komentare novinara, neobjavljivanje pisma Udruženja Q,, kao i na neupućivanje izvinjenja osobama koje ovaj članak tretira. Vijeće za štampu je donijelo slijedeću odluku:

  Žalba se prihvata

  Razlog:

  Vijeće za štampu BiH je razmatralo prigovor gđice. Đurković na prethodnoj sjednici Vijeća, kada je donesena odluka da Sekretarijat pokuša medijacijom riješiti slučaj zbog kratkog vremenskog roka koji je pružen listu “Walter” da odgovori na dopis Sekretarijata Vijeća za štampu. Listu “Walter” je pružena prilika da u roku od petnaest dana od dana prijema prigovora odgovori na isti ili objavi reagovanje koje je podnosilac uputio neposredno nakon objave spornih tekstova. Obzirom da “Walter” nije odgovorio ni na jedan od zahtjeva, bilo Vijeća za štampu ili podnosioca prigovora, Vijeće za štampu BiH smatra da magazin nije ispoštovao odredbe Kodeksa za štampu koje se odnose na mogućnost odgovora oštećene strane predviđene članom 7. Kodeksa za štampu.

   Također, Vijeće za štampu BiH smatra da je list “Walter” prekršio član 4. Kodeksa za štampu (Diskriminacija) koji nalaže da “novine i periodična izdanja moraju izbjeći prejudicirane i uvredljive aluzije na nečiju etničku grupu, nacionalnost, rasu, religiju, spol, seksualnu opredijeljenost, fizičku ili mentalnu bolest ili onesposobljenost”. U sva tri gore pomenuta teksta, list “Walter” je prekršio novinarska pravila koja se odnose na ravnopravno tretiranje seksualnih manjina i pravo pojedinaca na jednak položaj u odnosu na druge građane.

  Vijeće za štampu smatra da je u tekstovima izražen visoki stupanj netolerancije prema manjinama u BiH, te da je novinarski jezik bio neprimjeren i krajnje uvredljiv.

  Vijeće za štampu BiH

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.