Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Gđa Lamija Hodžić i G. Ivan Bajdak - portal Zenicablog.com, 16.03.2012.

  Broj: 157-02/12
  Datum: Sarajevo, 16.03.2012.

  ODLUKA
  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

  po žalbi gđe Lamije Hodžić i g. Ivana Bajdaka,
  na tekst
  „Novi detalji zločina na Jaliji“, objavljen na portalu Zenicablog.com 15.03.2012. godine 

  ŽALBA SE PRIHVAĆA
  Prekršeni Član 9 - Privatnost, i Član 11 - Zaštita djece i maloljetnika,

  Kodeksa za štampu BiH


  Žalbena komisija
  Vijeća za štampu u BiH razmotrila je žalbu gđe Lamije Hodžić i g. Ivana Bajdaka povodom teksta „Novi detalji zločina na Jaliji“,

  koji je objavljen 15.03.2012. godine na portalu Zenicablog.com

  Žalbena komisija konstatuje da je izvještavanje portala Zenicablog.com bilo neprimjereno i u suprotnosti sa odredbama Kodeksa za štampu BiH i Konvencije o pravima djeteta, zbog objavljivanja punog identiteta maloljetnih žrtava tragedije. 

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH prihvatila je žalbu upućenu od gđe Lamije Hodžić i g. Ivana Bajdaka povodom teksta „Novi detalji zločina na Jaliji“, koji je objavljen 15.03.2012. godine na portalu Zenicablog.com. 

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH razmotrila je objavljeni tekst i upućeno reagiranje, i utvrdila da je portal Zenicablog.com prekršio profesionalne odredbe izvještavanja o maloljetnicima. Navedena su puna imena i prezimena maloljetnih djevojčica, puno ime i prezime oca i majke, adresa i fotografija zgrade u kojoj porodica živi.

  Ovakvim punim identifikacijama maloljetnih osoba uključenih u tragični događaj, prekršen je Član 9 - Privatnost, Kodeksa za štampu BiH, prema kome „...teme koje uključuju lične tragedije će biti obzirno tretirane, a pogođenim ličnostima će se prići diskretno i sa saosjećanjem“, i Član 11 - Zaštita djece i maloljetnika, Kodeksa za štampu BiH, koji propisuje da „...u tretiranju djece i maloljetnika novinari su dužni krajnje obazrivo postupati, poštujući dobre običaje i Konvenciju o pravima djeteta, polazeći od interesa djeteta“.

   

  Član 9, Privatnost, Kodeksa za štampu BiH: Štampa će izbjegavati uplitanje u nečiji privatni život, osim ako takva uplitanja nisu potrebna u interesu javnosti. Teme koje uključuju lične tragedije će biti obzirno tretirane, a pogođenim ličnostima će se prići diskretno i sa saosjećanjem”.

  Član 11, Zaštita djece i maloljetnika, Kodeksa za štampu BiH: „U tretiranju djece i maloljetnika novinari su dužni krajnje obazrivo postupati, poštujući dobre običaje i Konvenciju o pravima djeteta, polazeći od interesa djeteta. Novinari su dužni zaštititi identitet djeteta u postupcima u kojima je inače isključena javnost. Novine i periodična izdanja ne smiju ni pod kakvim okolnostima identifikovati djecu mlađu od 15 godina koja su umiješana u kriminalne slučajeve, kao svjedoci, žrtve ili optuženi. 

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; sutkinja Nada Arsenić; advokat Dražen Zubak; dr. sc. Enes Osmančević; novinar Fuad Kovačević; prof. dr. Nada Ler-Sofronić; novinar Faruk Borić i novinar Milan Šutalo.  

  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr. Miodrag Živanović 

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.