Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Hamdija Lipovača - portal ljutakrajina.net, 07.04.2013.

  Broj: 159-02/13
  Datum: Teslić, 07.04.2013.

   

  ODLUKA
  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

  po žalbi g. Hamdije Lipovače, dr.sci.
  na tekst „Sanaderovski kradopeovac Lipovača (III)" objavljen 27.02.2013. godine
  na portalu ljutakrajina.net

  ŽALBA NIJE PRIHVAĆENA

  Kodeks za štampu i online medije BiH nije prekršen

  Žalbena komisija konstatira da u ovom tekstu nema povreda odredaba Kodeksa za štampu i

  online medije BiH. Naime, radi se autorskom tekstu, koji na metaforično-satirični način tretira političke ličnosti iz javnog života, uključujući u prvom planu žalbenika, g. Hamdiju Lipovaču, dr.sci., pri tome ne iznoseći konkretne činjenične tvrdnje. Autor teksta, g. Asim Kamber, politički angažiran i poslanik u Skupštini USK, ovim tekstom vodi, zapravo, političku debatu.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH podsjeća na odredbe Deklaracije o slobodi političke debate u medijima, Komiteta ministara Vijeća Evrope iz 2004. godine, Član 3 – “Javna debata i nadzor nad političkim ličnostima” i Član 5 – “Sloboda satire”.


  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije prihvatila žalbu g. Hamdije Lipovače, dr. sci., premijera Unsko-sanskog kantona, povodom teksta „Sanaderovski kradopeovac Lipovača (III)“ objavljenog 27.02.2013. godine na portalu ljutakrajina.net, autora g. Asima Kambera.

  Žalba g. Lipovače se odnosi na „na serijal tekstova, autora Asima Kambera, poslanika u Skupštini Unsko-sanskog kantona, objavljenih na nekoliko online medija, kao autorski tekstovi“.

  U tekstu „Sanaderovski kradopeovac Lipovača (III)“, g. Kamber o premijeru Lipovači piše sljedeće: Ja našeg premijera istinski doživljavam kao kolegu sa faksa, stručnjaka za književnost. Možda pobliže i dramu, kao što doživljavam i audicijske cazinske autore serijalnih komada (dramoleta). Naš je premijer i kao pojava parodija bez premca i definitivno uz maestralne Cazinjane nesebičan faktor stimuliranja krajiškog pučkog raspoloženja. Možda, čak, djelotvorniji od aktualnih turskih sapunica… Njegov reformistički duh nikad ne miruje… O apsurdnosti njegovih izjava u našoj bliskoj budućnosti će se pisati i stvarati zapaženi satirični komadi… Njegova sklonost hedonizmu, dionizijskim svetkovinama, kolektivno – uživalačkim opijat seansama, vjerojatno je opredijelila (a možda je i slučajno) cazinske dramaturge da naprave veoma dopadljiv komad ‘Tragom dobre trave’. Hamdija je glavni protagonista i lik…”.

  Navedeno je i sljedeće: Ništa strašno, i u našem susjedstvu buniku su kolektivno konzumirali u Saborskom na čelu sa ruralnim načelnikom Lukom Hodakom (u njegovom vigmanu). Slijedeći proevropske susjede ovaj ritualno – šamanski trend se koristi i u našoj Vladi kad pripravnice „polažu“ stručni ispit… Kod kabinetsko – haremskog Zumbul – age Mahira i premijera… Video isječak koji mi je diskretno dostavljen pomalo tukne i na zlorabu položaja… Čekam potez policije…".

  U žalbi upućenoj Vijeću za štampu u BiH, g. Lipovača je naznačio sljedeće: „Iako izuzetno poštujem slobodu govora, ovdje se radi o serijalu tekstova u kojima autor, Kamber, mene, kao premijera USK i kao čovjeka, ciljano kleveće, iznosi neistinite informacije, insinuira pa čak i direktno vrijeđa. Posebno ističem posljednji u nizu tekstova objavljenih na web stranicama (popis linkova u prilogu) kojim autor otvoreno tvrdi da sam uživalac opojnih droga te iznosi, niz uvredljivih insinuacija i neistina. Ulažem prigovor na te, objavljene sadržaje u ovim medijima, ukazujem na nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, tražim povlačenje uvredljivih tekstova te objavljivanje izvinjenja“.

  Također, g. Lipovača naglašava kako „objavljeni sadržaj podliježe odgovornosti za klevetu, (čl. 6. Zakona o zaštiti od klevete) i da „krši član 12. Opšte deklaracije o pravima čovjeka (Niko ne smije biti izvrgnut samovoljnom miješanjuu njegov privatni život, porodicu, dom ili prepisku, niti napadajima na njegovu čast i ugled)“.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 07.04.2013. godine, razmotrila je tekst od 27.02.2013. godine i žalbu g. Lipovače, te zaključila kako autor teksta, g. Asim Kamber, politički angažiran i poslanik u Skupštini USK, ovim tekstom vodi, zapravo, političku debatu.

  Žalbena komisija konstatira da u ovom tekstu nema povreda odredaba Kodeksa za štampu i online medije BiH. Naime, radi se autorskom tekstu, koji na metaforično-satirični način tretira političke ličnosti iz javnog života, uključujući u prvom planu žalbenika, g. Hamdiju Lipovaču, dr.sci., pri tome ne iznoseći konkretne činjenične tvrdnje. Žalbena komisija konstatira da žalbenik nije uputio konkretan demanti na objavljeni tekst.

  S tim u vezi, Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH podsjeća na odredbe Deklaracije o slobodi političke debate u medijima, Komiteta ministara Vijeća Evrope iz 2004. godine.

  U Članu 3 ove Deklaracije, pod nazivom“Javna debata i nadzor nad političkim ličnostima”, stoji: Političke ličnosti odlučile su da steknu povjerenje javnosti i prihvatile da se izlože javnoj političkoj debati i stoga su predmet neposrednog javnog nadzora i potencijalno velike i značajne kritike u medijima, zbog načina na koji su obavljali ili obavljaju svoje dužnosti”.

  U Članu 5 ove Deklaracije, pod nazivom“Sloboda satire”, stoji:Humoristički i satirični žanr, zaštićen Članom 10. Konvencije, dozvoljava viši stepen pretjerivanja, čak i provokacije, sve dok javnost nije obmanuta o činjenicama”. 

  Ukoliko žalbenik, g. Hamdija Lipovača, dr.sci., smatra da pojedini navodi iz teksta nisu tačni, ima pravo da ih demantira sukladno Članu 7 - Mogućnost odgovora, i Članu 15 - Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; advokat Dražen Zubak; sutkinja Nada Arsenić; prof.dr Enes Osmančević; novinar Faruk Borić i urednik Milan Šutalo.

  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.