Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Udruženje građana "Zemlja djece" Tuzla - magazin "Express", 07.04.2013.

  Broj: 146-02/13
  Datum: Teslić, 07.04.2013.

   

  ODLUKA
  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

  po žalbi Udruženja "Zemlja djece" Tuzla na
  tekst „Nazif Mujić odbio glumiti u porno-filmu", objavljen 28.02.2013. godine

  u magazinu "Express"

  ŽALBA SE PRIHVAĆA

  Prekršen Član 11 - Zaštita djece i maloljetnika, Stav 1, Kodeksa za štampu i online medije BiH

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH razmatrala je žalbu Udruženja “Zemlja djece” na tekst "Nazif Mujić odbio glumiti u porno-filmu" i objavljenu fotografiju. U tekstu se jasno implicira na ponudu za učešće u pornografskom projektu, a na fotografiji se nalazi maloljetno dijete,
  čiji lik nije zaštićen.

  Objavljivanjem fotografije sa nezaštićenim likom djeteta, u kontekstu pominjanja pornografskog projekta, direktno se krše prava djeteta zagarantirana Konvencijom o pravima djeteta. Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH uvrđuje da je time prekršen Član 11 - Zaštita djece i maloljetnika, Stav 1, Kodeksa za štampu i online medije BiH koji predviđa da:

  "U tretiranju djece i maloljetnika novinari su dužni krajnje obazrivo postupati, poštujući dobre običaje i Konvenciju o pravima djeteta, polazeći od interesa djeteta".


  Udruženje "Zemlja djece" Tuzla obratilo se Vijeću za štampu u BiH, povodom teksta "Nazif Mujić odbio glumiti u porno-filmu" od 28.02.2013. godine, koji je ilustrovan fotografijom g. Nazifa Mujića, dobitnika nagrade „Srebrni medvjed“ na Berlinskom filmskom festivalu, sa suprugom i maloljetnom kćerkom.

  Obraćajući se Vijeću za štampu u BiH i gl. i odg. uredniku magazina „Express“, žalbenici su naveli sljedeće: "Kao udruženje koje se bavi promocijom i zaštitom prava djeteta osjećamo potrebu da uputimo oštar prigovor na kršenje Konvencije od strane magazina 'Express' koji je upisan u evidenciju javnih glasila u Uredu za informiranje Vlade FBiH br. 04.40-91/01 pod brojem 1017. od 19.06.2011. godine". Također, žalbenici podsjećaju i kako su novinari "...zakonski, dužni krajnje obazrivo postupati, poštujući dobre običaje i Konvenciju UN o pravima djeteta".

  U skladu sa žalbenom procedurom, Vijeće za štampu u BiH zatražilo je stav uredništva magazina "Express“, ali odgovor nije dostavljen.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 07.04.2013. godine, razmatrala je žalbu Udruženja “Zemlja djece” na tekst "Nazif Mujić odbio glumiti u porno-filmu" u kojem se jasno implicira na ponudu za ucešće u pornografskom projektu uz objavljivanje fotografije, na kojoj se nalazi njegova maloljetna kćerka, čiji lik nije zaštićen. Objavljivanjem fotografije sa nezaštićenim likom djeteta, u kontekstu pominjanja pornografskog projekta, direktno se krše prava djeteta zagarantirana Konvencijom o pravima djeteta.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH uvrđuje da je time prekršen Član 11 - Zaštita djece i maloljetnika, Stav 1, Kodeksa za štampu i online medije BiH koji predviđa da: "U tretiranju djece i maloljetnika novinari su dužni krajnje obazrivo postupati, poštujući dobre običaje i Konvenciju o pravima djeteta, polazeći od interesa djeteta".

  Član 11, Zaštita djece i maloljetnika, Kodeksa za štampu i online medije BiH: "U tretiranju djece i maloljetnika novinari su dužni krajnje obazrivo postupati, poštujući dobre običaje i Konvenciju o pravima djeteta, polazeći od interesa djeteta. Novinari su dužni zaštititi identitet djeteta u postupcima u kojima je inače isključena javnost. Novinari ne smiju intervjuisati niti fotografisati djecu mlađu od 18 godina, s pitanjima koja se odnose na porodicu djeteta, bez prisustva roditelja ili bez dozvole roditelja ili staratelja. Novinari ne smiju identifikovati djecu mlađu od 18 godina u slučajevima kada su žrtve krivičnih djela. Novinari ne smiju ni pod kakvim okolnostima identifikovati djecu mlađu od 18 godina koja su umiješana u kriminalne slučajeve kao svjedoci, žrtve ili optuženi."

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; advokat Dražen Zubak; sutkinja Nada Arsenić; prof.dr Enes Osmančević; novinar Faruk Borić i urednik Milan Šutalo.

  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.