Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Gđa Elma Ahmetašević - portal vkportal.net, 07.04.2013.

  Broj: 145-02/13
  Datum: Teslić, 07.04.2013.

   

  ODLUKA
  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

  po žalbi gđe Elme Ahmetašević na
  tekst „Braćo, hoćete li halaliti našem babi?" objavljen 14.02.2013. godine
  na portalu vkportal.net

  ŽALBA NIJE PRIHVAĆENA

  Kodeks za štampu i online medije BiH nije prekršen

  Ne ulazeći u analizu dijela teksta koji nije predmet žalbe, Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila povrede Kodeksa za štampu i online medije BiH. Iz teksta se ne može sa sigurnošću utvrditi identitet osobe koja se pominje u tekstu i u žalbi, pošto nije navedeno ime, mjesto, vrijeme, niti drugi podaci na osnovu kojih bi se moglo utvrditi da se sporni dio teksta odnosi na oca žalbenice, g. Mehmeda Ahmetaševića.


  Vijeću za štampu u BiH obratila se gđa Elma Ahmetašević, povodom teksta objavljenog na portalu vkportal.net 14.02.2013. godine, pod naslovom "Braćo, hoćete li halaliti našem babi?" i nadnaslovima „Hoćete li mu halaliti?“ i „Fikret Abdić – Pitam se pitam?“. Tekst „Braćo, hoćete li halaliti našem babi?“ preuzet je sa web-stranice Fikretabdic.com.

  Žalba gđe Ahmetašević se odnosi na dio teksta: "Nedavno sam čuo od jednog kolege hodže da je bio na dženazi nekom Ahmetaševiću koji je radio u Finabu i da su mu ostali dužni 41 neisplaćenu plaću, a da je umrli živio dosta bijedno".

  U dostavljenoj žalbi, žalbenica je navela kako želi prijaviti "... gore navedeni članak kao i lokalnu internet stranicu zbog lažnog navođenja i širenja lažnih informacija o životu moga rahmetli oca Ahmetašević Mehmeda". Također, dalje je navela i sljedeće: "... Naime moj otac se preselio na ahiret 18.01.2013. godine i iznose se netačne informacije vezane za njegov život i život nas kao njegove porodice. Ovaj lokalni portal je nanio veliku duševnu bol našoj porodici sa spominjanjem moga oca zbog političke propagande, nije zatražio dozvolu porodice za spominjanje imena moga oca kao i širenje nekih činjenica o njegovom životu. U velikoj mjeri su prekršili svoju 'novinarsku etiku' i povrijedili privatnost nas kao porodice ali i moga rahmetli oca. Naša bol nikada neće prestati zbog gubitka ali ovaj portal nas je povrijedio kao ljudska bića, povrijedio je naše ljudske osjećaje i smatram da bi vi kao Agencija mogli da zaštitite naša temeljna ljudska prava, pravo na porodicu i na porodični život i sigurnost".

  U skladu sa žalbenom procedurom, Vijeće za štampu u BiH zatražilo je stav uredništva portala vkporta.net povodom žalbe gđe Ahmetašević. U dostavljenom odgovoru, vlasnik portala vkportal.net, g. Adel Eskić, naznačio je sljedeće: "... prvo, kao što vidite, nigdje se ne spominje ime njenog rahmetli oca, a kao drugo, mi smo iz poštovanja prema porodici 15.02.2013. godine iz članka objavljenog na VKportal.NET izbacili dio 'a da je umrli živio dosta bijedno'. Ponavljam, mi smo jedini portal koji je taj dio izbrisao iz članka, dok su drugi portali, u što se možete i sami uvjeriti, zadržali originalni tekst".

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 07.04.2013. godine, razmotrila je žalbu gđe Elme Ahmetašević, tekst od 14.02.2013. godine i odgovor vlasnika portala vkportal.net. Ne ulazeći u analizu dijela teksta koji nije predmet žalbe, Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila povrede Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Iz teksta se ne može sa sigurnošću utvrditi identitet osobe koja se pominje u tekstu i u žalbi, pošto nije navedeno ime, mjesto, vrijeme, niti drugi podaci na osnovu kojih bi se moglo utvrditi da se sporni dio teksta odnosi na oca žalbenice, g. Mehmeda Ahmetaševića.

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; advokat Dražen Zubak; sutkinja Nada Arsenić; prof.dr Enes Osmančević; novinar Faruk Borić i urednik Milan Šutalo.

  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.