G. Bojan Svrdlin - portal saff.ba, 16.12.2016.godine

Broj: 350-02/16
Datum: 16.12.2016.


ODLUKA
Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini
po žalbi g. Bojana Svrdlina
na tekst objavljen na portalu saff.ba 05.10.2016.g.
pod naslovom „Azilanti Širanović, Svrdlin, Bačanović i Čolak su dio istog projekta“

ŽALBA SE PRIHVAĆA
Prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH

Član 2 – Urednička odgovornost
Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje
Član 6 – Komentar, pretpostavka i činjenica
Član 7 – Mogućnost odgovora
Član 15 - Žalbe


Tekst „Azilanti Širanović, Svrdlin, Bačanović i Čolak su dio istog projekta“ objavljen na portalu saff.ba 05.10.2016. godine obiluje paušalnim i proizvoljnim navodima o Žalbeniku, s ciljem nametanja vlastitog tumačenja njegovog javnog djelovanja.
U spornom tekstu nije jasno napravljena razlika između autorovog komentara i činjenica koje se iznose o Žalbeniku, već se autorovi negativni komentari o Žalbeniku predstavljaju kao činjenice. Time su prekršeni Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje i Član 6 – Komentar, pretpostavka i činjenica,
Kodeksa za štampu i online medije BiH.
Navodi se, između ostaloga, kako je on dio populacije u kojoj su glavnina „registrovani narkomani“, optužuje se da je cilj njegovog javnog djelovanja „paljevina“, da podstiče nastavak „nereda“,
da „govori sve najcrnje o BiH“.

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH skreće pažnju urednicima na sve češću pojavu kršenja Člana 6 – Komentar, pretpostavka i činjenica, Kodeksa za štampu i online medije BiH u kojem se kaže da novinari moraju napraviti jasnu razliku između komentara, pretpostavke i činjenice.

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH sa žaljenjem ističe da je veoma prisutna tendencija da se vlastita novinarska mišljenja i stavovi pokušavaju prezentirati javnosti kao činjenice. To nije cilj objektivnog i profesionalnog novinarstva, već se time javnost obmanjuje.

Interes javnosti je da sazna istinu, a obaveza je profesionalnog novinara da istinito izvještava, na bazi činjenica i provjerenih izvora.


Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH prihvatila je žalbu g. Bojana Svrdlina na tekst „Azilanti Širanović, Svrdlin, Bačanović i Čolak su dio istog projekta“, objavljen na portalu saff.ba 05.10.2016.g.

 U tekstu je, između ostalog, objavljeno: „Bojan Nikola Svrdlin bio je jedan od kolovođa iste stvari u Sarajevu. I ovdje je bilo sve spremno kao u Tuzli....Sarajlije uviđaju da su glavnina protestanata registrovani narkomani, a cilj njihovih paljevina i tragikomičnih plenuma nije poboljšanje stanja pa sva ujdurma propada. Kao i Širanović, Svrdlin bježi, u Austriju. I Svrdlin slično djeluje iz egzila kao Širanović. Čak se i tamo ovaj vatreni dvojac druži“.

Dalje se navodi: „'Sudbine' ove četvorke imaju nekoliko identičnih momenata. Jedan je provociranje i omalovažavanje Sarajeva i sredina gdje Bošnjaci žive. Drugo je njihovo 'spašavanje žive glave'. Zatim, svi su poslije bijega od 'krvoločnih' Bošnjaka-muslimana o njima i njihovim gradovima govorili najcrnje, potvarali ih za netoleranciju, brutalnost i niz ostalih pogrešnosti. Dodajmo da sve pobjegulje bivaju ekspresno zbrinute pa dobijaju smještaj, novac za život, kanale za medijsko sataniziranje BiH i Bošnjaka. Previše je identičnosti, previše su im iste sudbine i djelovanja da bi se moglo povjerovati u slučajnost. Oni su dio projekta koji proizvodi ili već etablirane mrzitelje Bošnjaka prepoznaje i daje im azil kako bi preko njihovih 'tragičnih sudbina' pokazao kako je ovaj narod brutalan i krvožedan“.

Povodom ovih navoda, Vijeću za štampu u BiH i redakciji portala saff.ba obratio se g. Bojan Svrdlin, naznačivši:
„Internet portal SAFF (saff.ba) je 5. oktobra 2016. godine objavio tekst 'Azilanti Širanović, Svrdlin, Bačanović i Čolak su dio istog projekta' (http://bit.ly/2htxMiO) koji potpisuje Ramiz Hodžić i u kom je moje ime stavljeno u krajnje negativan kontekst pri čemu meni nije data mogućnost da odgovorim. Smatram da je ovim tekstom prekršen Kodeks za štampu i on-line medije i to članovi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 i 13“.
Žalbenik dalje navodi: „Kršenje Člana 1: (Interes javnosti, u značenju ovog Kodeksa, definisan je kao postupak i/ili informacija kojima je namjera pomoći javnosti u donošenju ličnog mišljenja i odluka o pitanjima i događajima, uključujući i napore otkrivanja krivičnog djela i/ili prekršaja, te spriječiti zavođenje javnosti nekom izjavom ili postupkom pojedinca ili organizacije.) Činjenica jeste da sam učestvovao u protestima od 7. februara 2014 godine, ali ocjene da 'pokrećem primitivni medijski projekat u kojem postičem nastavak nereda' je, u najmanju ruku, iznošenje ličnog stava autora i zavođenje javnosti što svakako nije javni interes ili informacija koja pomaže javnosti“.

Žalbenik navodi i sljedeće: „Kršenje Člana 3: (Novinari će u svakom trenutku biti svjesni opasnosti koja se javlja kada mediji govorom mržnje podstiču diskriminaciju i netoleranciju. Imajući u vidu takvu opasnost, novinari će dati sve od sebe kako ne bi huškali i/ili podsticali mržnju i/ili nejednakost na osnovu etničke pripadnosti, nacionalnosti, rase, religije, pola, seksualne orijentacije, fizičke onesposobljenosti ili mentalnog stanja. Novinari neće ni pod kakvim okolnostima podsticati krivična djela ili nasilje.) Ponavljanje mog imena u kontekstu izazivanja nereda i 'bježanja' u Austriju smatram huškanjem i podsticanjem mržnje protiv mene. Kršenje Člana 5: (Kod izvještavanja i komentara kontroverze, novinari će se potruditi da saslušaju i predstave sve strane u sporu. Ukoliko jedna strana u kontroverzi odbije da se stavi na raspolaganje novinaru, publikacija može opravdano navesti ovo odbijanje u svom izvještaju.) U spornom sadržaju nema niti jedne druge strane osim stava autora. Kršenje Člana 6: (Novinari, iako su slobodni da izraze svoja gledišta, moraju napraviti jasnu razliku između komentara, pretpostavke i činjenice.) Smatram da ovaj sadržaj nije vijest, kako je

naznačeno na portalu, nego komentar, ali to nigdje nije navedeno. Kršenje Člana 7: (Pravo na odgovor će biti prošireno na relevantne osobe ukoliko urednik procijeni da takav korak doprinosi tačnosti i nepristranosti izvještavanja. Ukoliko je ikako moguće, na raspolaganje će biti stavljena mogućnost neposrednog odgovora u izdanju u kojem je objavljena optužba i/ili netačno navedene informacije, u dužini ne većoj od integralno objavljenog teksta.) U spornom sadržaju niko nije dobio pravo na odgovor, a ja ponajmanje jer me nikada niko iz ovog portala nije kontaktirao da čuje moje mišljenje o stavovima iznesenim u ovom spornom sadržaju“.

Postupajući u skladu sa žalbenom procedurom, Vijeće za štampu u BiH uputilo je pismo gl. i odg. uredniku portala saff.ba povodom žalbe g. Svrdlina, ali odgovor nije dostavljen.
 

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 16.12.2016.g., razmotrila je žalbu g. Svrdlina, tekst „Azilanti Širanović, Svrdlin, Bačanović i Čolak su dio istog projekta“ od 05.10.2016.g. i utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH: Član 2 – Urednička odgovornost, Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje, Član 6 – Komentar, pretpostavka i činjenica, Član 7 – Mogućnost odgovora i Član 15 – Žalbe.
 

Tekst „Azilanti Širanović, Svrdlin, Bačanović i Čolak su dio istog projekta“ objavljen na portalu saff.ba 05.10.2016.g. obiluje paušalnim i proizvoljnim navodima o Žalbeniku, s ciljem nametanja vlastitog tumačenja njegovog javnog djelovanja. Navodi se, npr. kako je on dio populacije u kojoj su glavnina „registrovani narkomani“, optužuje se da je cilj njegovog javnog djelovanja „paljevina“, da podstiče nastavak „nereda“, da „govori sve najcrnje o BiH“.
 

U spornom tekstu nije jasno napravljena razlika izmedju autorovog komentara i činjenica koje se iznose o Žalbeniku, već se autorovi negativni komentari o Žalbeniku predstavljaju kao činjenice. Time su prekršeni Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje i Član 6 – Komentar, pretpostavka i činjenica,
Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH skreće pažnju urednicima na sve češću pojavu kršenja Člana 6 – Komentar, pretpostavka i činjenica, Kodeksa za štampu i online medije BiH u kojem se kaže da novinari moraju napraviti jasnu razliku između komentara, pretpostavke i činjenice.

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH sa žaljenjem ističe da je veoma prisutna tendencija da se vlastita novinarska mišljenja i stavovi pokušavaju prezentirati javnosti kao činjenice. To nije cilj objektivnog i profesionalnog novinarstva, već se time javnost obmanjuje.

Interes javnosti je da sazna istinu, a obaveza je profesionalnog novinara da istinito izvještava, na bazi činjenica i provjerenih izvora.

Član 2 - Urednička odgovornost, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Najvažnija odgovornost novinara i urednika je osigurati da njihov rad bude usmjeren ka poštivanju istine, kao i prava javnosti da sazna istinu. Novinari će u svakom trenutku obavljati svoj posao u duhu pravednosti, istinitosti i pristojnosti pri sakupljanju informacija, izvještavanju i predstavljanju mišljenja. Plagijati, falsifikovanje, namjerno prikrivanje važnih činjenica, primanje mita ili usluga, koji bi uticali na rad novinara ili urednika, najteži su moralni prekršaji ove profesije“.

Član 5 - Tačnost i fer izvještavanje, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Novinari neće objavljivati netačne ili krivonavodeće materijale u vidu fotografija, tekstova ili drugih materijala. Fotografije i dokumenti ne smiju biti falsifikovani i/ili korišteni na krivonavodeći način. Novinari ne smiju prikrivati i/ili zadržavati važne informacije čije bi obznanjivanje moglo materijalno uticati na tumačenje objavljenog izvještaja i razumijevanje kod čitalačke publike. Novinari imaju profesionalnu obavezu blagovremeno ispraviti bilo koju objavljenu informaciju za koju se utvrdi da je netačna. Izvinjenje i/ili ispravka će biti objavljeni s dužnim isticanjem. Novinari će uvijek izvještavati istinito i tačno o ishodu radnje poduzete u vezi s klevetom u koju su bili uključeni. Novinari će izvještavati samo na osnovu činjenica čije je porijeklo novinaru poznato. Kod izvještavanja i komentara kontroverze, novinari će se potruditi da saslušaju i predstave sve strane u sporu. Ukoliko jedna strana u kontroverzi odbije da se stavi na raspolaganje novinaru, publikacija može opravdano navesti ovo odbijanje u svom izvještaju“.

Član 6 - Komentar, pretpostavka i činjenica, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Novinari, iako su slobodni da izraze svoja gledišta, moraju napraviti jasnu razliku između komentara, pretpostavke i činjenice“.

Član 7 - Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Pravo na odgovor će biti prošireno na relevantne osobe ukoliko urednik procijeni da takav korak doprinosi tačnosti i nepristranosti izvještavanja. Ukoliko je ikako moguće, na raspolaganje će biti stavljena mogućnost neposrednog odgovora u izdanju u kojem je objavljena optužba i/ili netačno navedene informacije, u dužini ne većoj od integralno objavljenog teksta“.

Član 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Štampa i online mediji će na prigodnom mjestu sadržavati: ime, adresu, broj telefona, broj faksa i internet/e-mail adresu i kontakte odgovornog izdavača i urednika, kojima mogu biti upućivane žalbe i prigovori na pisanje štampe i online izdanja. Podnosilac žalbe, koji tvrdi da je u izvještavanju došlo do kršenja ovog Kodeksa, obratit će se izdavaču ili uredniku odgovornom za štampu ili online izdanje o kojem se radi, demantijem ne dužim od izvorno objavljenog članka“.


Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH preporučuje uredništvu portala saff.ba da objavi ovu Odluku.


Članovi/ce Žalbene komisije: Dopredsjedavajući, advokat Dražen Zubak; sutkinja Nada Arsenić; prof. dr Enes Osmančević; urednik Fuad Kovačević; doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović; urednik Milan Šutalo; novinarka Suzana Mijatović i novinar Muhamed Jusić.


Dopredsjedavajući Žalbene komisije
Dražen Zubak