Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Božidar Matić - magazin "Dani", 23.11.2007.

  23.11.2007.

   

  ODLUKA

  Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini povodom žalbe
  akademika Božidara Matića
  na tekstove objavljene u magazinu "BH Dani", 27.07.2007. i 31.08.2007.


  Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini je na redovnoj sjednici, održanoj 23. novembra 2007. godine u Sarajevu, razmotrila žalbu akademika Božidara Matića na tekstove "Maestro za privatizaciju" (broj 528, 27.07.2007.) i "Privatizacija katastrofalna, Matićevi džepovi puni, niko nije kriv" (broj 533, 31.08.2007.), objavljene u magazinu "BH Dani". Žalba se odnosi na tekst o privatizaciji "Feroelektra" i ulozi akademika Božidara Matića, tadašnjeg predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine, u procesu privatizacije ove firme, te objavljivanje reagiranja akademika Matića u dijelovima, praćenim odgovorima novinarke Vildane Selimbegović, autorice teksta, na svaku tvrdnju ili komentar iz reagiranja.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu je imala težak zadatak u donošenju odluke po ovoj žalbi. Konačnu je odluku Komisija donijela uzimajući u obzir sve relevantne činjenice dobijene s obje strane, žalbenika akademika Božidara Matića i uredništva magazina "BH Dani", te analizom: objavljenih tekstova, žalbe akademika Božidara Matića, teksta reakcije akademika Božidara Matića, pojašnjenja glavne i odgovorne urednice magazina "BH Dani" Vildane Selimbegović, uz činjenicu da su "BH Dani" akademiku ponudili intervju koji je on odbio, uz ulaganje reagiranja na objavljene tekstove.


  ODLUKA:

  Žalbena komisija Vijeća za štampu, u cilju zaštite slobode medija i novinskog izvještavanja, podržava redakciju magazina "BH Dani" u naporima ukazivanja na nepravilnosti u procesu privatizacije državnih preduzeća, u skladu sa Članom 15 Kodeksa za štampu - Interes javnosti: "Interes javnosti, u značenju ovog Kodeksa, definisan je kao postupak i/li informacija kojima je namjera pomoći javnosti u donošenju ličnog mišljenja i odluka o pitanjima i događajima, uključujući i napore otkrivanja krivičnog djela ili prekršaja, te spriječiti zavođenje javnosti nekom izjavom ili postupkom pojedinca ili organizacije".

  U formalno-pravnom smislu, Komisija smatra da u slučaju žalbe akademik Božidar Matić - magazin "BH Dani", nisu prekršene odredbe Kodeksa za štampu
  Ali, Komisija istovremeno ocjenjuje da su određeni navodi u tekstu novinarke Vildane Selimbegović, dati u formi koja može dovesti do neprimjerenih tumačenja uloge akademika Božidara Matića u privatizaciji "Feroelektra", (npr. da se akademik Matić "udomio u Upravnom odboru", da je neko "kupio Matićevu šutnju o skandalu", da je "aminovao, a potom godinama šutke podupirao kriminalnu privatizaciju Feroelektra", da nije "štedio u podupiranju APF i Vlade FBiH i u nekim drugim, evidentno pljačkaškim, privatizacijama", te da se "malo šta može reći u prilog višegodišnjem kriminalu, koji je i sam tako zdušno pomagao").

  Također, Žalbena komisija smatra pozitivnom odluku readakcije "BH Dana" da objavi reagiranje akademika Matića u integralnoj dužini koju je poslao akademik Matić, iako nemaju profesionalnu obavezu objaviti tekst koji prevazilazi dužinu sadržaja spornog članka. 
  Istovremeno, Komisija smatra neprimjerenim način komentiranja reakcije akademika Božidara Matića. Iscjepkanost teksta reagiranja i urednički komenatri (odgovori), kosi se sa Odlukom Žalbene komisije Vijeća za štampu donesenom 15. decembra 2006. godine, povodom slučaja g. Halid Genjac - dnevni list "SAN", prema kojoj "Vijeće za štampu preporučuje uredništvu dnevnog lista "SAN", ali i ostalim urednicima štampanih medija, da odgovore na reagovanje građana ne objavljuju u istom broju u kojem objavljuju reakciju podnosioca prigovora".
  Komisija smatra da je magazin "BH Dani" trebao integralno objaviti reagiranje akademika Božidara Matića ili tražiti njegovo skraćenje prije objavljivanja, u skladu sa Članom 16 Kodeksa za štampu - Žalbe, u kojem se, između ostalog, navodi da će se podnosilac žalbe obratiti uredništvu ".. demantijem ne dužim od izvorno objavljenog članka".

  DETALJNO POJAŠNJENJE PRIGOVORA:

  Magazin "BH Dani" je 27.07.2007. godine objavio članak novinarke Vildane Selimbegović "Maestro za privatizaciju", koji se odnosio na privatizaciju "Feroelektra". U anterfileu pod naslovom "Božo Matić: Akademik iz Upravnog odbora" ukazano je na ulogu akademika Božidara Matića, tadašnjeg predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju FBiH, u procesu privatizacije ovog preduzeća. U tekstu je naznačeno nastojanje "BH Dana" da čuju stav akademika Matića o najavljenim krivičnim prijavama povodom  privatizacije "Feroelektra", ali je njegovo odsustvo, radi korištenja godišnjeg odmora, onemogućilo novinarki da čuje i stav druge strane.
  Po povratku sa odmora, akademik Matić je radakciji magazina "BH Dani" uputio reagiranje na tekst, negirajući bilo kakve nepravilnosti, te pružajući detaljan pregled procesa privatizacije. Reagiranje akademika Matića objavljeno je 31.08.2007. godine u 533. broju magazina "BH Dani" pod naslovom "Privatizacija katastrofalna, Matićevi džepovi puni, niko nije kriv". Reagiranje je objavljeno u cijelosti, ali ne u obliku koji je poslao akademik Matić, već u razlomljenim dijelovima teksta, praćenim odgovorima novinarke Vildane Selimbegović. U uvodniku teksta je naznačeno da su "Dani ponudili akademiku Božidaru Matiću intervju, a samim tim i priliku da govori ne samo o Feroelektru već i o drugim brojnim spornim privatizacijama, Energopetrolu, Aluminijskom kombinatu u Mostaru… Akademik Matić je odbio interviju, a u svom reagiranju naveo da ne pristaje na polemiku…".

  Nezadovoljan načinom objave reagiranja u magazinu "BH Dani", akademik Matić je već početkom septembra putem telefona kontaktirao Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, informišući se o žalbenoj proceduri Vijeća za štampu i najavljujući žalbu na pisanje ovog magazina. Zvaničnu žalbu u pisanom obliku Vijeće za štampu je primilo 20. novembra 2007. godine.
  Po prijemu žalbe, Vijeće za štampu u BiH je magazinu "BH Dani" uputilo molbu za stavom uredništva povodom žalbe. Odgovor glavne i odgovorne urednice Vildane Selimbegović  bio je da je, u skladu sa "pravilom druge strane", nastojala stupiti u kontakt sa akademikom Matićem, ali nije uspjela dobiti njegovu izjavu jer je u to vrijeme koristio godišnji odmor. Po povratku sa godišnjeg odmora, lično je razgovarala s njim i ponudila mu intervju, odnosno priliku da kaže više o privatizaciji kako "Fereoelektra", tako i drugih firmi. Akademik Matić je odbio intervju, insistirajući na objavi svoga reagiranja na tekstove. Imajući u vidu obimnost teksta reakcije i stručnost materije o kojoj se govorilo, uredništvo "BH Dana" je odlučilo da reagiranje akademika Matića bude objavljeno praćeno novinarskim osvrtom, kako bi čitaocima osigurali lakše razumijevanje cijelog slučaja.

  Zbog svega navedenog, Odluka Žalbene komisije ne može biti donešena u formi žalba se prihvata ili ne prihvata, a to je jasno iz precizno datog pojašnjenja Odluke na početku dokumenta.

  Članovi Žalbene komisije: prof.dr. Miodrag Živanović, advokat Dražen Zubak, urednik Mladen Bošnjak, urednik Saša Bižić, akademski slikar, mr. Goran Janković, urednik Fuad Kovačević, mr. docent Enes Osmančević.

  Prema pravilima rada Vijeća za štampu u BiH, članica Žalbene komisije, urednica Vildana Selimbegović, nije prisustvovala sjednici zbog direktne povezanosti sa slučajem.

   

  Vijeće  za štampu u Bosni i Hercegovini preporučuje uredništvu magazina "BH Dani" objavljivanje ove Odluke u svome redovnom  izdanju

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.