Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Dario Novalić - dnevni list "Dnevni Avaz", 8.11.2011.

  Broj: 034-02/12
  Datum: Sarajevo, 13.01.2012.

  ODLUKA
  Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

  po žalbi g. Daria Novalića, direktora magazina „Start“, 
  na tekst objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ 8.11.2011.

  Žalba se prihvata
  Prekršeni Članovi Kodeksa za štampu BiH:
  Član 5 - Tačnost i fer izvještavanje
  Član 7 - Mogućnost odgovora
  Član 10 - Osobe optužene za krivična djela

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je razmotrila žalbu g. Daria Novalića, direktora magazina „Start“, na tekst „Ured za reviziju potvrdio pljačku od 89.500 maraka“,
  objavljen 8.11.2011. godine u „Dnevnom avazu“.
  Žalbena komisija je zaključila da je prekršen  Član 10 - Osobe optužene za krivična djela, zbog nepoštivanja presumpcije nevinosti, Član 5 - Tačnost i fer izvještavanje
  i Član 7- Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu BiH, budući da žalbeniku nije data mogućnost objave ispravke pogrešnih navoda.


  Pojašnjenje:              

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini je prihvatila žalbu g. Daria Novalića, direktora magazina „Start“, povodom teksta „Ured za reviziju potvrdio pljačku od 89.500 maraka“, objavljenog 8.11.2011. godine. Žalbenik je redakciji dnevnog lista „Dnevni avaz“, uputio demanti 11.11.2011. godine. Demanti nije objavljen u skladu sa Članom 7, Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu BiH, već je poslužio kao osnov za tekst „Šta je prešutio vlasnik "Starta" u reakciji na aferu s potkupljivanjem medija državnim novcem“, objavljen 14.11.2011. godine u ovome listu.
  U tekstu „Ured za reviziju potvrdio pljačku od 89.500 maraka“, od 8.11.2011. godine, je objavljeno da je „...Salko Obhođaš, ministar iz SDA u starom sazivu Vlade Federacije BiH, uplatio na račun privatne firme NIK 'Denameda', koja je izdavač magazina 'Start', 89.500 KM iz državnog budžeta za usluge besmislenog reklamiranja koridora 5C. Prema izvještaju iz aprila 2010. godine o radu Ministarstva za prostorno uređenje FBiH  u 2009. godini, cijeli posao urađen je nezakonito, jer je prekršen Zakon o javnim nabavkama BiH. Revizori su decidirano utvrdili da 'ponuđač (list 'Start' op.a.) nije ispunjavao uslove tražene tenderskom dokumentacijom', čime su demantirani navodi Darija Novalića, vlasnika niskotiražnog 'Starta' koji je govorio da je 'sve bilo regularno'“. Nadalje, u tekstu je objavljeno „...Zapravo, SDA je, prema svemu sudeći, na ovaj način platila Novaliću unaprijed kako bi za njen račun blatio Savez za bolju budućnost BiH i predsjednika SBB BiH Fahrudina Radončića“. U anterfileu „Za jedan tekst 15.000 KM!“ objavljeno je da „...prema nekim informacijama, u odnosu na broj priloga objavljenih u 'Startu' po tom ugovoru, jedan je članak plaćan i po 15.000 KM!“. Također, u anterfileu pod naslovom „Dario i Zika“ objavljeno je: „Osim kako je pokraden budžetski novac, nadležno tužilaštvo slobodno se može pozabaviti i tajnim vezama na relaciji SDA – Zika Turković – Dario Novalić. Mediji pod kontrolom Bakira Izetbegovića, a tu je 'Start' u posljednje vrijeme vrlo direktno, na sve načine pokušavaju omesti pravosuđe u BiH i poboljšati pravnu poziciju Zike Turkovića i njegovog zločinačkog klana. Pokušaj da se pravosuđe skrene sa činjenica i cijeli slučaj gurne prema političkom frontu, kojem u slučaju 'Turković' nema mjesta, provodi upravo Novalić. Nejasno je postoji li direktna finansijska veza između Zike i Novalića ili su u igri 'majstori mraka' iz sjene, odnosno 'obična slučajnost', kako to voli reći sam Novalić“.
  Objavljena je i fotografija g. Novalića sa potpisom „Novalić: pokrao budžet FBiH“, te fotografija g. Obhođaša sa potpisom „Obhođaš: Omogućio korupciju“.

  U Demantiju upućenom redakciji lista „Dnevni avaz“, povodom ovog teksta, ali i još nekoliko tekstova na istu temu,  g. Dario Novalić je naznačio da „Magazinu START BiH nikada niko ništa, nažalost, nije dao niti poklonio“, te da su se na tender, o kojem je izvještavano u tekstu, prijavile četiri kompanije, od čega „Komisija Ministarstva u sastavu dr. Jasmin Bučo, Hanka Mušinbegović, Danijel Čapelj, Nihad Malićbegović i Mirsad Ramić kao najupješnijeg ponuđača odabire našu kompaniju NIK DENAMEDA. Gospodin Novalić navodi i da Salko Obhodžaš „...nikakve fizičke, službene niti bilo koje druge veze nema, niti je imao sa magazinom START, niti nadležnim Ministarstvom“, jer je „30. augusta podnio pismenu ostavku – zvanično je prihvaćena 9. septembra 2009. godine“. Tender na kojem je pobijedio magazin „Start“ „...potpisao je sekretar Ministarstva, a vodile su ga nadležne službe“.


  Povodom navoda da je „jedan članak plaćan i po 15.000 KM“, g. Novalić je naveo u demantiju da je „po tenderskoj dokumentaciji“, njihova obaveza bila informisati javnost na sljedeće načine „štampani mediji, elektronski mediji (radio) internet, distribucija pisanih materijala građanima, organizacija okruglih stolova... Objavljeno je 12 tekstova u magazinu START BiH, koje su pisali eksperti iz oblasti vezanih za prostorno uređenje FBiH, ali i naši novinari. Svaki ekspert je za svoj rad dobio prethodno dogovoreni honorar...“ Navedeno je i da su „svakih 14 dana na nekoliko radiostanica u FBiH imali emisije u kojima je sa slušaocima raspravljano o koridoru 5C“, da je „sve što su radili objavljeno na njihovoj web stranici“, da su „nakon svakog objavljenog broja magazina START štampali promotivne letke“, te da su „organizovali dva okrugla stola, u Mostaru i Sarajevu“  na kojima je bilo „preko 200 učesnika“.

  Također, povodom informacije da je „SDA, prema svemu sudeći, na ovaj način platila Novaliću unaprijed kako bi za njen račun blatio Savez za bolju budućnost BiH i predsjednika SBB BiH Fahrudina Radončića“, žalbenik navodi da „..u vrijeme objavljivanja tendera stranka  F. Radončiča NIJE POSTOJALA“, te je pozvao „Dnevni avaz“ da navedu „makar jedan tekst ili jedan red“ gdje oni „napadaju SBB ili promoviraju SDA“.


  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je razmotrila objavljeni tekst,  te Demanti koji je g. Novalić uputio redakciji „Dnevnog avaza“, i zaključila da je „Dnevni avaz“ prekršio sve stavke Člana 5 - Tačnost i fer izvještavanje, Kodeksa za štampu BiH. Prekršen je Član 7 - Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu BiH jer demanti nije objavljen u cilju tačnog i nepristrasnog izvještavanja, kako je predviđeno ovim Članom Kodeksa za štampu. Konačno, Komisija je utvrdila kršenje Člana 10 - Osobe optužene za krivična djela, Kodeksa za štampu BiH, jer nije poštovana presumpcija nevinosti, a kojim se nalaže da niko neće biti tretiran kao kriminalac do donošenja pravomoćne sudske presude.

  Član 5, Tačnost i fer izvještavanje, Kodeksa za štampu BiH: Novine i periodična izdanja neće objavljivati netačne, krivonavodeće i iskrivljene materijale u vidu fotografija, tekstova ili drugih materijala.
  Fotografije i dokumenti ne smiju biti falsifikovani i/ili korišteni na krivonavodeći način.
  Novinska izdanja ne smiju prikrivati i/ili zadržavati bilo kakve važne informacije, čije bi obznanjivanje moglo materijalno uticati na tumačenje objavljenog izvještaja i razumijevanje kod čitalačke publike.
  Novinari i njihove publikacije imaju profesionalnu obvezu blagovremeno ispraviti bilo koju objavljenu informaciju za koju se utvrdi da je netačna. Izvinjenje i/ili ispravka će biti objavljeni s dužnim isticanjem. Novine ili periodično izdanje će uvijek izvještavati istinito i tačno o ishodu radnje poduzete u vezi s klevetom u koju su bili uključeni. Novinari će izvještavati samo na osnovu činjenica čije je porijeklo novinaru poznato.
  Kod izvještavanja i komentara kontroverze, novine i periodična izdanja će se potruditi saslušati i predstaviti sve strane u sporu.
  Ukoliko jedna strana u kontroverzi odbije da se stavi na raspolaganje novinaru, publikacija može opravdano navesti ovo odbijanje u svom izvještaju.


  Član 7, Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu BiH: Pravo na odgovor će biti proširen na relevantne osobe ukoliko publikacija, koja je u pitanju, procijeni da takav korak doprinosi tačnosti i nepristranosti izvještavanja. Ukoliko je ikako moguće, na raspolaganje će biti stavljena mogućnost neposrednog odgovora u izdanju publikacije u kojem je objavljena optužba i/ili netačno navedene informacije, u dužini ne većoj od integralno objavljenog teksta.


  Član 10, Osobe optužene za krivična djela, Kodeksa za štampu BiH: Novine i periodična izdanja neće nikoga tretirati kao kriminalca prije donošenja sudske presude koja to potvrđuje. Novine i periodična izdanja imaju obavezu ne donositi preuranjene sudove o krivici optužene ličnosti. Novine i periodična izdanja imaju obavezu da objave informaciju o odbacivanju optužbe ili oslobađanju ličnosti za koju su ranije objavili da je optužena ili da je suđenje počelo.

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr. Miodrag Živanović; sutkinja Nada Arsenić; novinar Fuad Kovačević; prof.dr. Nada Ler-Sofronić; advokatica Nada Dalipagić i novinar Milan Šutalo.


  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr. Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.