Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Dario Novalić - dnevni list "Dnevni Avaz", 09.11.2011.

  Broj: 035-02/12
  Datum: Sarajevo, 13.01.2012.

  ODLUKA
  Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

  po žalbi g. Daria Novalića, direktora magazina „Start“, 
  na tekst objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ 9.11.2011.

  Žalba se prihvata
  Prekršeni:
  Član 5 - Tačnost i fer izvještavanje
  Član 7 - Mogućnost odgovora
  Član 10 - Osobe optužene za krivična djela
  Kodeksa za štampu BiH

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je razmotrila žalbu g. Daria Novalića, direktora magazina „Start“, na tekst „Obhođaš obećao da će prijaviti sam sebe“, objavljen 9.11.2011. godine u „Dnevnom avazu“. Žalbena komisija je zaključila da je prekršen  Član 10 - Osobe optužene za krivična djela, zbog nepoštivanja presumpcije nevinosti, Član 5 - Tačnost i fer izvještavanje i Član 7- Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu BiH, budući da žalbeniku nije data mogućnost objave ispravke pogrešnih navoda.

  Pojašnjenje:

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini je prihvatila žalbu g. Daria Novalića, direktora magazina „Start“, povodom teksta „Obhođaš obećao da će prijaviti sam sebe“, objavljenog 9.11.2011. godine. Demanti koji je žalbenik uputio redakciji ovoga lista nije objavljen u skladu sa Članom 7, Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu BiH, već je poslužio kao osnov za tekst „Šta je prešutio vlasnik 'Starta' u reakciji na aferu s potkupljivanjem medija državnim novcem“, objavljen 14.11.2011. godine u ovome listu.

  U tekstu je, između ostalog, objavljeno da je g. Salko Obhođaš, bivši federalni ministar prostornog uređenja i okoliša, „obećao da će protiv sebe podnijeti krivičnu prijavu, nakon otkrivanja afere koja je omogućila Dariju Novaliću, vlasniku niskotiražnog biltena 'Start' da mu iz federalnog budžeta bude isplaćeno 89.500 KM na račun besmislenog reklamiranja koridora 5C... Hoće li Obhođaš održati riječ, znat će se danas, a nije isključeno da se radi o isprobanom receptu kojim se želi umiriti tužilački refleks za djelovanjem po službenoj dužnosti, nakon otkrivanja afere“.
  U anterfileu pod naslovom „Dug Selimovićima“ naznačeno je „Vrlo je simptomatično zašto Novalić nije dostavio na vrijeme bankovnu dokumentaciju Ministarstvu za prostorno uređenje, koja je bila uvjet za dobivanje posla. Novalić je, naime, dužan ogroman novac predratnim milicionerima Muji i Hilmi Slimoviću, vlasnicima 'Sarajevske pivare'. No, SDA je, očito, zažmirila na činjenicu da Novalić nema zakonske uvjete i kupujući sebi prostor u medijima, plasirala oko 90.000 KM narodnog novca u niskotiražni medij, i to protivzakonito“. 

  U demantiju upućenom redakciji lista „Dnevni avaz“ povodom ovoga, ali i niza drugih tekstova na istu temu, g. Dario Novalić je naznačio: „Salko Obhođaš, pomenuti ministar iz SDA, pismenu ostavku, napisanu na deset strana, podnio je 30. augusta – zvanično je prihvaćena 9. septembra 2009. godine. Tender u kome smo na javnom otvaranju ponuda pobijedili potpisao je sekretar Ministarstva, a vodile su ga nadležne službe. Obhodžaš, dakle, nikakve fizičke, službene niti bilo koje druge veze nema niti je imao sa magazinom START, niti nadležnim Ministarstvom... U dnevnim novinama i u Službenom listu Federacije BiH objavljen je tender pod nazivom 'Upoznavanje javnosti sa aktivnostima na izradi planskih dokumenata: Prostorni plan Federacije, Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH – Autocesta na koridoru 5c'. Na tender su se prijavile četiri kompanije: NIK Denameda, Tym Sistemi, Boram marketing, te Platform CMC. Komisija Ministarstva u sastavu dr. Jasmin Bučo, Hanka Mušinbegović, Danijel Čapelj, Nihad Malićbegović i Mirsad Ramić kao najupješnijeg ponuđača odabire našu kompaniju NIK DENAMEDA. Ni jedna kompanija koja je učestvovala na tenderu NE PODNOSI NIKAKVU ŽALBU na tendersku proceduru, što joj zakon omogućava. Ugovor sa Ministarstvom potpisujemo u septembru. U ime Ministarstva potpisuje ga Adnan Efendić, sekretar Ministarstva. Avans koji je Ministarstvo bilo dužno uplatiti odmah po potpisu ugovora uplaćuje se tek u decembru 2009“.

  Gospodin Novalić, nadalje, navodi da je „po tenderskoj dokumentaciji“, njihova obaveza bila informisati javnost na sljedeće načine „štampani mediji, elektronski mediji (radio) internet, distribucija pisanih materijala građanima, organizacija okruglih stolova... Objavljeno je 12 tekstova u magazinu START BiH, koje su pisali eksperti iz oblasti vezanih za prostorno uređenje FBiH, ali i naši novinari. Svaki ekspert je za svoj rad dobio prethodno dogovoreni honorar...“ Navedeno je i da su „svakih 14 dana na nekoliko radiostanica u FBiH imali emisije u kojima je sa slušaocima raspravljano o koridoru 5C“, da je „sve što su radili objavljeno na njihovoj web stranici“, da su „nakon svakog objavljenog broja magazina START štampali promotivne letke“, te da su „organizovali dva okrugla stola, u Mostaru i Sarajevu“  na kojima je bilo „preko 200 učesnika“. U vezi tvrdnje da su  „Novalića pritisnuli dugovi“ žalbenik je naveo da su „prošlu godinu poslovali pozitivno“, te da ne bi mogli ni pristupiti tenderu da nisu predočili „validne potvrde“ da su „izmirili sve obaveze prema radnicima, državi, porezima, da nisu kažnjavani itd“. 

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je razmotrila objavljeni tekst,  te Demanti koji je g. Novalić uputio redakciji „Dnevnog avaza“, i zaključila da je „Dnevni avaz“ prekršio sve stavke Člana 5 - Tačnost i fer izvještavanje, Kodeksa za štampu BiH. Prekršen je Član 7 - Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu BiH jer demanti nije objavljen u cilju tačnog i nepristrasnog izvještavanja, kako je predviđeno ovim Članom Kodeksa za štampu. Konačno, Komisija je utvrdila kršenje Člana 10 - Osobe optužene za krivična djela, Kodeksa za štampu BiH, jer nije poštovana presumpcija nevinosti, a kojim se nalaže da niko neće biti tretiran kao kriminalac do donošenja pravomoćne sudske presude.

  Član 5, Tačnost i fer izvještavanje, Kodeksa za štampu BiH: Novine i periodična izdanja neće objavljivati netačne, krivonavodeće i iskrivljene materijale u vidu fotografija, tekstova ili drugih materijala.
  Fotografije i dokumenti ne smiju biti falsifikovani i/ili korišteni na krivonavodeći način.
  Novinska izdanja ne smiju prikrivati i/ili zadržavati bilo kakve važne informacije, čije bi obznanjivanje moglo materijalno uticati na tumačenje objavljenog izvještaja i razumijevanje kod čitalačke publike.
  Novinari i njihove publikacije imaju profesionalnu obvezu blagovremeno ispraviti bilo koju objavljenu informaciju za koju se utvrdi da je netačna. Izvinjenje i/ili ispravka će biti objavljeni s dužnim isticanjem.
  Novine ili periodično izdanje će uvijek izvještavati istinito i tačno o ishodu radnje poduzete u vezi s klevetom u koju su bili uključeni. Novinari će izvještavati samo na osnovu činjenica čije je porijeklo novinaru poznato.
  Kod izvještavanja i komentara kontroverze, novine i periodična izdanja će se potruditi saslušati i predstaviti sve strane u sporu.
  Ukoliko jedna strana u kontroverzi odbije da se stavi na raspolaganje novinaru, publikacija može opravdano navesti ovo odbijanje u svom izvještaju.

  Član 7, Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu BiH: Pravo na odgovor će biti proširen na relevantne osobe ukoliko publikacija, koja je u pitanju, procijeni da takav korak doprinosi tačnosti i nepristranosti izvještavanja.
  Ukoliko je ikako moguće, na raspolaganje će biti stavljena mogućnost neposrednog odgovora u izdanju publikacije u kojem je objavljena optužba i/ili netačno navedene informacije, u dužini ne većoj od integralno objavljenog teksta.

  Član 10, Osobe optužene za krivična djela, Kodeksa za štampu BiH: Novine i periodična izdanja neće nikoga tretirati kao kriminalca prije donošenja sudske presude koja to potvrđuje.
  Novine i periodična izdanja imaju obavezu ne donositi preuranjene sudove o krivici optužene ličnosti.
  Novine i periodična izdanja imaju obavezu da objave informaciju o odbacivanju optužbe ili oslobađanju ličnosti za koju su ranije objavili da je optužena ili da je suđenje počelo.


  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr. Miodrag Živanović; sutkinja Nada Arsenić; novinar Fuad Kovačević; prof.dr. Nada Ler-Sofronić; advokatica Nada Dalipagić i novinar Milan Šutalo.

  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr. Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.