Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Berislav Jurić – portal Javno.ba, 13.01.2011.

  Broj: 030-02/12
  Datum: Sarajevo, 13.01.2012.

  ODLUKA
  Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

  po žalbi g. Berislava Juriča, urednika portala Bitno.ba,
  na nepotpisivanje njegovog autorskog teksta na portalu Javno.ba 23.12.2011.

  Žalba se prihvata
  Prekršen Član 14, Autorska prava, Kodeksa za štampu BiH

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je razmotrila žalbu g. Berislava Juriča, urednika portala Bitno.ba, zbog preuzimanja njegovog komentara na portalu Javno.ba,
  bez navođenja autorstva g. Juriča.
  Žalbena komisija je konstatirala da je, neobjavljivanjem podataka o autoru preuzetog komentara, prekršen Član 14, Autorska prava, Kodeksa za štampu BiH, koji glasi: „Štampa može koristiti razumne sažetke s ograničenim citatima, materijale iz drugih publikacija ili nosilaca autorskih prava, bez izričite dozvole za to, sve dok je izvor naznačen na odgovarajući način. Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja autorskog prava, osim ako takva dozvola nije navedena u samome materijalu”.


  Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini je prihvatila žalbu g. Berislava Juriča, urednika portala Bitno.ba, povodom preuzimanja njegovog autorskog teksta na portalu Javno.ba, bez navođenja da je g. Jurič autor. Preuzeti tekst pod naslovom „Kazna Čamberu i sretan put Kaplanu“, objavljen je 23.12.2011. godine na portalu Javno.ba, sa potpisom „JAVNO.BA/bitno.ba“. Budući da u tekstu nije naznačeno i ko je autor teksta, g. Jurič se obratio Vijeću za štampu u BiH s prigovorom da je njegova „kolumna prenesena na portalu Javno.ba bez navođenja autora“.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je zaključila da je time prekršen Član 14, Autorska prava, Kodeksa za štampu, jer je autorski tekst prenesen u cijelosti, bez navođenja imena autora, već samo medija u kojem je objavljen.

  Član 14, Autorska prava, Kodeksa za štampu:  “ Štampa može koristiti razumne sažetke s ograničenim citatima, materijale iz drugih publikacija ili nosilaca autorskih prava, bez izričite dozvole za to, sve dok je izvor naznačen na odgovarajući način. Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja autorskog prava, osim ako takva dozvola nije navedena u samome materijalu”.

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr. Miodrag Živanović; sutkinja Nada Arsenić; novinar Fuad Kovačević; prof.dr. Nada Ler-Sofronić; advokatica Nada Dalipagić i novinar Milan Šutalo.

  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr. Miodrag Živanović


  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.