Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Leo Pločkinić - portal Sarajevo-X.com, 13.01.2012.

  Broj: 032-02/12
  Datum: Sarajevo, 13.01.2012.

  ODLUKA
  Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

  po žalbi g. Lea Pločkinića, urednika portala Croportal.ba, 
  na tekst objavljen na portalu Sarajevo-x.com 23.12.2011.


  Žalba nije prihvaćena
  Kodeks za štampu BiH nije prekršen

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je razmotrila žalbu g. Lea Pločkinića, urednika portala Croportal.ba, zbog neobjavljivanja njegovog Demantija povodom teksta
  „Petar Jeleč: Uvjet za funkcioniranje BiH je ukidanje FBiH i RS“,
  objavljenog 23.12.2011. godine na portalu Sarajevo-x.com.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je zaključila da nema povreda Kodeksa za štampu BiH, te da redakcija portala Sarajevo-x.com nije bila dužna objaviti tekst g. Lea Pločkinića,
  budući da upućeni tekst nema sadržaj i formu demantija konkrektnih navoda.


  Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini nije prihvatila žalbu g. Lea Pločkinića, urednika portala Croportal.ba, povodom navoda iz teksta „Petar Jeleč: Uvjet za funkcioniranje BiH je ukidanje FBiH i RS“, objavljenog 23.12.2011. godine na portalu Sarajevo-x.com.

  G. Pločkinić je uputio demanti uredništvu povodom interviewa sa fra Petrom Jelečom, objavljenim na ovom portalu, koji nije objavljen. Žalbenik je, između ostalog, naznačio da ga tekst vrijeđa „na osobnoj razini“, te da su objavljene „tvrdnje koje se protive temeljnim ljudskim pravima kao i propisima Vijeća za tisak“.

  U tekstu objavljenom 23.12.2012. godine, ime g. Pločkinića se pojavljuje na jednom mjestu, u odgovoru fra Petra Jeleča o pojavi „alternative HDZ-u u obliku liste Hrvatskog zajedništva na kojoj je bio i Dražen Pehar“.
  Fra Petar Jeleč je izjavio sljedeće: „Inače je, kako se moglo vidjeti po finalnim rezultatima, spomenuta 'nova nada' bh. Hrvata dobila 'respektabilan' broj glasova, slično kao i kolega mu s Vlajkijeva banjalučkoga simpozija Leo Pločkinić. Pred njima je, kao 'vrhunskim intelektualcima', očito 'sjajna politička karijera', slična onoj Čovićeve Ljiljane Lovrić, ako je se netko još slučajno sjeća“.

  Gospodin Pločkinić je u reagiranju upućenom redakciji portala Sarajevo-x.com, obraćajući se fra Petru Jeleču, dao svoje viđenje teksta interviewa od 23.12.2011.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je razmotrila objavljeni tekst, žalbu g. Pločkinića, te reagiranje koji je uputio redakciji Sarajevo-x.com i zaključila da u interviewu  koji je Sarajevo-x.com objavio sa fra Petrom Jelečom nije bilo povreda Kodeksa za štampu BiH, te da redakcija nije imala obavezu objaviti reagiranje g. Pločkinića. Tim više što je upućeno reagiranje napisano kao personalno obraćanje g. Pločkinića fra Petru Jeleču  polemičkim tonom, a bez konkretnih protuargumenata u odnosu na objavljeni tekst na portalu, kao što bi u sadržaju demantija trebalo biti napisano.           

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr. Miodrag Živanović; sutkinja Nada Arsenić; novinar Fuad Kovačević; prof.dr. Nada Ler-Sofronić; advokatica Nada Dalipagić i novinar Milan Šutalo.


  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr. Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.